Пулинська громада

Житомирська область, Житомирський район

Про селищний бюджет Пулинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

Дата: 23.01.2019 15:19
Кількість переглядів: 833

 

Рішення 13 сесії селищної ради 7-го скликання від 13 грудня 2018 року № 603

Заслухавши інформацію начальника відділу фінансово-економічного селищної ради Сак Л.І., керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2019 рік:

1) Доходи селищного бюджету у сумі 70 876 360 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 70 151 360 гривень, спеціального фонду селищного бюджету – 725 000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до селищного бюджету згідно з додатком 1.1.

2) Видатки селищного бюджету у сумі 70 876 360 гривень,  у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 68 233 260 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету –2 643 100 грн.

3) Профіцит за загальним  фондом селищного бюджету у сумі 1 918 100 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.

4) Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 1 918 100 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.

5) Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 15 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

6) Резервний фонд селищного бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, у тому числі інші субвенції з селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до рішення.

4. Надати право селищному голові приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, з наступним затвердженням селищною радою.

5. Надати право селищному голові, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах селищному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків селищного бюджету, з наступним затвердженням селищною радою.

6.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до рішення.

7. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3 659 770 гривень згідно з додатком 6 до рішення.

8. Установити, що до джерел формування загального фонду селищного бюджету на 2019 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

11. Визначити на 2019 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на: оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

12. Надати право селищному голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Головним розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) до закінчення першого кварталу 2019 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з селищного бюджету;

12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції селищній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

15. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються селищною радою.

16. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Пулинської селищної ради здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення їх до мережі розпорядників і одержувачів коштів селищного бюджету.

17. Надати право селищному голові приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку відповідно до частини 8 статті 23.Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

18. Делегувати повноваження щодо здійснення видатків за субвенціями з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю, дітям, по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; пільг, житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг для Пулинській районній державній адміністрації.

19. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

20. Додатки 1– 6 до рішення є його невід’ємною частиною.

21. Забезпечити публікацію рішення в газеті Пулинського району «Вісті» та на офіційному сайті селищної ради (pulynska-gromada.gov.ua).

22.Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову Гаврилюка О.С.

Селищний голова О.С. Гаврилюк.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь